SPOLOČNOSŤ
PROJEKT SIGNAL s.r.o.

next

FIRMA

Spoločnosť PROJEKT SIGNAL s.r.o. vznikla v roku 2001. Má sídlo v Bratislave a je jednou z dcérskych spoločností firmy AŽD Praha s.r.o.

PROJEKT SIGNAL s.r.o. je projektová organizácia, ktorá ponúka svojim zákazníkom komplexné projektové práce v oblasti železničných zabezpečovacích a oznamovacích zariadení, inžiniersku činnosť a autorsky dohľad.

Predmetom činnosti spoločnosti je projektovanie staničných, traťových a  priecestných zabezpečovacích zariadení hlavne z produkcie AŽD  Praha. Do portfólia spoločnosti patrí okrem projektovania diskrétnych systémov aj projektovanie traťových stavadiel, spolupráca pri vývoji nových zabezpečovacích systémov, preskúšavanie softvérov elektronických systémov. Úzka spolupráca spoločnosti PROJEKT SIGNAL so svojou materskou firmou AŽD Praha dáva reálne predpoklady využitia najmodernejších poznatkov a technológii v oblasti zabezpečovacej techniky a prístup k najnovších technickým informáciám a podkladom pre projektovanie zabezpečovacích zariadení.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo 24905/B.

Štruktúra firmy:

Ing. Štefan Glovičko Riaditeľ a konateľ spoločnosti

Ing. Štefan Glovičko

Riaditeľ a konateľ spoločnosti

e-mail: projekcia@projektsignal.sk

tel: +421 911 903 301

Ing. Ivan Bartoš Konateľ spoločnosti

Ing. Ivan Bartoš

Konateľ spoločnosti

e-mail: projekcia@projektsignal.sk

tel: +421 911 655 676

Ing. Tomáš Rotbauer Samostatný projektant

Ing. Tomáš Rotbauer

Samostatný projektant

e-mail: trotbauer@projektsignal.sk

tel: +421 903 633 647

Ing. Dušan Závodný Samostatný projektant

Ing. Dušan Závodný

Samostatný projektant

e-mail: zavodny@projektsignal.sk

tel: +421 903 633 971

Ing. Ján Béreš Samostatný projektant

Ing. Ján Béreš

Samostatný projektant

e-mail: beres@projektsignal.sk

tel: +421 903 633 626

Ing. Róbert Häckel Samostatný projektant

Ing. Róbert Häckel

Samostatný projektant

e-mail: hackel@projektsignal.sk

tel: +421 903 633 548

Ing. Iaroslava Razumtseva Skúšobný technik SW

Ing. Iaroslava Razumtseva

Skúšobný technik SW

e-mail: razumtseva@projektsignal.sk

tel: