PROJEKTY

next

PROJEKTY

Hlavné zákazky HR 2014 - 2015:

 • Zavedenie ETCS v koridore VI: Žilina - Čadca - štátna hranica SK/CZ" (4xEPA, ABE1 Krásno n.K – Čadca, ŽST Čadca ESA), zrealizované
 • ŽSR, ŽST Dvory nad Žitavou rekonštrukcia výhybiek č.14,15,16,17,18,19,20  v realizácií
 • NŽST Uľanka -  staničné zabezpečovacie zariadenie, zrealizované
 • ŽST Dolný Štál, predĺženie staničných koľají, zrealizované
 • Nemšová – Horné Sŕnie – Vlársky Priesmyk, automatické hradlo, AH 2000, zrealizované
 • D1 Hubová - Ivachnová „Priecestné zabezpečovacie zariadenie priecestia v km 285,100, zrealizované
 • Náhrada jednodrôtových mechanických závor TÚ 3121 Jesenské - Tisovec, DÚ 08 Hnúšťa – Tisovec PZZ v km 36,096zrealizované 
 • Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších trate Košice – Žilina žkm 155,332
 • Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších trate Košice – Žilina žkm 168,360
 • Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších trate Bratislava – Štúrovo žkm  171,145, zrealizované
 • Náhrada jednodrôtových mechanických závor TÚ 3011 ŽST Šurany – ŽST Veľké Bielice, DÚ 04 Komjatice - Ivanka pri Nitre PZZ km 16,293“, zrealizované
 • Náhrada jednodrôtových mechanických závor TÚ 3011 Šurany – Veľké Bielice, DÚ 18 Koniarovce - Ludanice PZZ km 52,058“, zrealizované 
 • Traťový úsek Kúty - št.hr. SR/ČR, PZZ v km 71,711, zrealizované
 • I/67 a II/526  Rožňava križovatka – mesto, PS 2601 Rekonštrukcia zab. zar. priecestia v žkm 45,253, zrealizované
 • Rekonstrukce trati Klatovy – Železná Ruda, přejezd v km 11,054, zrealizované
 • Rekonstrukce přejezdu v km 37,955 trati Týnište n.O. – Meziměstí, zrealizované
 • Zvýšení kapacity trati Týnište n. O. – Častolovice – Solnice 5xPZZ,1xTZZ, zrealizované
 • Skúšanie ASW pre AŽD Praha s.r.o., (Studénka, Čadca, Kolín)

Hlavné zákazky HR 2015 - 2016:

 • Komplexná rekonštrukcia SZZ v ŽST Levice a TZZ smer Kozárovce,  zrealizované
 • Nákladisko Nemčanka komplexná rekonštrukcia na dopravňu DOD, zrealizované
 • NŽST Uľanka, rekonštrukcia výhybiek č. 5, 8, 9, 10 a sanácia žel. spodku a diaľkové  ovládanie zab.zar. v úseku B. Bystrica – Uľanka, zrealizované
 • ŽST Rimavská Sobota, rekonštrukcia výhybiek, zrealizoavané
 • Trať Žilina – Čadca – št.hr. SR/ČR, zriadenie PZZ v km 278,655, zrealizované
 • Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, doplnenie optického kábla, zrealizované
 • Skúšanie ASW pre AŽD Praha s.r.o., (Olbramovice, Strančice)

Hlavné zákazky HR 2016 - 2017:

 • ŽSR, Modernizácia koridoru, št&aa

Naše projekty

Naše projekty
Naše projekty
Naše projekty
Naše projekty
Naše projekty
Naše projekty
Naše projekty
Naše projekty
Naše projekty
Naše projekty
Naše projekty
Naše projekty
Naše projekty
Naše projekty
Naše projekty
Naše projekty
Naše projekty
Naše projekty
Naše projekty
Naše projekty
Naše projekty
Naše projekty
Naše projekty

Na stiahnutie: