PROJEKTY

next

PROJEKTY

Hlavné zákazky HR 2014 - 2015:

       - Zavedenie ETCS v koridore VI: Žilina - Čadca - štátna hranica SK/CZ" (4xEPA, ABE1 Krásno n.K – Čadca, ŽST Čadca       ESA), zrealizované

- ŽSR, ŽST Dvory nad Žitavou rekonštrukcia výhybiek č.14,15,16,17,18,19,20

- NŽST Uľanka -  staničné zabezpečovacie zariadenie,

- ŽST Dolný Štál, predĺženie staničných koľají, zrealizované

- Nemšová – Horné Sŕnie – Vlársky Priesmyk, automatické hradlo, AH 2000, zrealizované

- D1 Hubová - Ivachnová „Priecestné zabezpečovacie zariadenie priecestia v km 285,100, zrealizované

- Náhrada jednodrôtových mechanických závor TÚ 3121 Jesenské - Tisovec, DÚ 08 Hnúšťa – Tisovec PZZ v km 36,096zrealizované 

- Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších trate Košice – Žilina žkm 155,332

- Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších trate Košice – Žilina žkm 168,360

- Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších trate Bratislava – Štúrovo žkm  171,145, v realizácií

- Náhrada jednodrôtových mechanických závor TÚ 3011 ŽST Šurany – ŽST Veľké Bielice, DÚ 04 Komjatice - Ivanka pri Nitre PZZ km 16,293“, zrealizované

- Náhrada jednodrôtových mechanických závor TÚ 3011 Šurany – Veľké Bielice, DÚ 18 Koniarovce - Ludanice PZZ km 52,058“, zrealizované 

- Traťový úsek Kúty - št.hr. SR/ČR, PZZ v km 71,711, zrealizované

- I/67 a II/526  Rožňava križovatka – mesto, PS 2601 Rekonštrukcia zab. zar. priecestia v žkm 45,253, zrealizované

- Rekonstrukce trati Klatovy – Železná Ruda, přejezd v km 11,054, zrealizované

- Rekonstrukce přejezdu v km 37,955 trati Týnište n.O. – Meziměstí, zrealizované

- Zvýšení kapacity trati Týnište n. O. – Častolovice – Solnice 5xPZZ,1xTZZ, zrealizované

- Skúšanie ASW pre AŽD Praha s.r.o., (Studénka, Čadca, Kolín)

Hlavné zákazky HR 2015 - 2016:

                  - Komplexná rekonštrukcia SZZ v ŽST Levice a TZZ smer Kozárovce,  zrealizované

                  - Nákladisko Nemčanka komplexná rekonštrukcia na dopravňu DOD, zrealizované

- NŽST Uľanka, rekonštrukcia výhybiek č. 5, 8, 9, 10 a sanácia žel. spodku a diaľkové  ovládanie zab.zar. v úseku B. Bystrica – Uľanka, zrealizované

- ŽST Rimavská Sobota, rekonštrukcia výhybiek,

- Trať Žilina – Čadca – št.hr. SR/ČR, zriadenie PZZ v km 278,655, zrealizované

- Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, doplnenie optického kábla, zrealizované

- Skúšanie ASW pre AŽD Praha s.r.o., (Olbramovice, Strančice)

Hlavné zákazky HR 2016 - 2017:

- ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, TZZ

- Pusté Úľany – rekonštrukcia vzdušnej linky, zrealizované

- ŽSR, Odbočka Vinohrady rekonštrukcia výh. č. 20, zrealizované

- ŽST Rimavská Sobota, rekonštrukcia výhybiek, zrealizované

- Terminál intermodálnej prepravy Lužianky, zrealizované

- Výmena PZZ typu VÚD v žkm 32,593 za typ AŽD RE  a úprava PZZ typu AŽD 71 v žkm 31,603 na trati Trenčín –  Chynorany z výzisku, zrealizované

- PZZ typu AŽD RE z výzisku v žkm 22,080 na trati Trenčín – Chynorany - Ruskovce, zrealizované

- Skúšanie ASW pre AŽD Praha s.r.o., (Praha Masarykovo nádraží)

- Skúšanie MA priebehov pre ETCS L2 RBC Břeclav a RBC Brno pre AŽD Praha s.r.o.

Hlavné zákazky HR 2017 - 2018:

                      - Úprava PD PZZ Bujakovo v km 1,284

          - ŽST Nové Zámky – ŽST Palárikovo, rekonštrukcia koľaje č. 1 a č.2

          - Náhrada telemechanizačného zariadenia duplexného TZD-751 v diaľkovo ovládaných  dopravniach OR Košice

          - Komplexná rekonštrukcia KO s koľajovým prijímačom WSSB (Margecany, Kostoľany n/H, M. Lodina)

          - ŽST Hronský Beňadik - z. Tekovská Breznica – ŽST Nová Baňa, rekonštrukcia dopravnej cesty

          - Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Čadca – Makov, PZZ v km 21,852 a 23,620

                      - Skúšanie ASW pre AŽD Praha s.r.o., (Kolín)

Hlavné zákazky HR 2018 - 2019:

- Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Čadca – Makov, PZZ v km 21,852 a 23,620, zrealizované

- Vypracovanie projektovej dokumentácie PZZ Pribeník 11,278, v realizácií

- TIP Lužianky, 1,2 koľaj

- Náhrada telemechanizačného zariadenia duplexného TZD-751 v diaľkovo ovládaných dopravniach OR Košice

- Vypracovanie PD – Žst. Kapušany pri Prešove – staničné zabezpečovacie zariadenie

- Žst. Šarišské Lúky - staničné zabezpečovacie zariadenie

- Skúšanie ASW (AŽD Praha s.r.o.) pre  Žst.: Plzeň Křimice, Zábřeh na Morave, Beroun               

- Skúšanie ASW pre Žst.: Uľanka

Hlavné zákazky HR 2019 - 2020:

- TZZ Rusovce – Rajka

- Vypracovanie PD – Cielené investície, Záv. stanovište Nová Maša

- Zvýšenie zabezpečenia priecestí, TÚ Žilina – Rajec PZZ v km 5,425

- Vypracovanie PD – Žst. Kapušany pri Prešove – staničné zabezpečovacie zariadenie

- Žst. Šarišské Lúky - staničné zabezpečovacie zariadenie

- Vypracovanie PD – Náhrada nadzemných vedení v úseku Čierne – Vranov – Nižný Hrabovec

- Dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina

- Skúšanie ASW (AŽD Praha s.r.o.) pre  Žst.: Český Tešín, Uhříněves, Lipová u Chebu, Choszno, Dolní Žandov; ČR)

- Skúšanie ASW pre Žst. Rimavská Sobota a Žst. Poprad

Ostatná činnosť:

- Inžinierska činnosť na týchto stavbách

- Autorský dohľad na stavbách, ktoré sú v realizácií

Naše projekty

Naše projekty
Naše projekty
Naše projekty
Naše projekty
Naše projekty
Naše projekty
Naše projekty
Naše projekty
Naše projekty
Naše projekty
Naše projekty
Naše projekty
Naše projekty
Naše projekty
Naše projekty
Naše projekty
Naše projekty
Naše projekty
Naše projekty
Naše projekty
Naše projekty
Naše projekty
Naše projekty

Na stiahnutie: